sales and marketing

Customer တစ္ေယာက္သင့္ရဲ့product/brandကို ဝယ္ဖို့ဆိုရင္ ဘာေတြလိုအပ္လဲ part(1)

Customer တစ္ေယာက္သင့္ရဲ့product/brandကို ဝယ္ဖို့ဆိုရင္ ဘာေတြလိုအပ္လဲ part(1) <uni> Market ထဲမွာ customer တစ္ေယာက္ဟာ သင့္ရဲ့productေတြကို ဝယ္ဖို့ဆိုရင္ (1)Motivation ဆိုတဲ့ သင့္ရဲ့productကို သုံးခ်င္စိတ္၊ဝယ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေပၚလာဖို့အေရးႀကီးပါတယ္ ဒီေနရာမွာcustomer ေတြရဲ့ need နဲ႔ wantေတြကို သင့္ရဲ့productက ဘယ္ေလာက္ျဖည့္စည္းေပးနိုင္လဲ အေပၚမွုတည္ပါတယ္ ဒီေတာ့ သင့္ရဲ့productေတြရဲ့ benefit ေတြကအေရးႀကီးေပါတယ္ benefitလို့ဆိုတဲ့အခါ functional … Continue Reading →

sales and marketing

Customer တစ္ေယာက္သင့္ရဲ့product/brandကို ဝယ္ဖို့ဆိုရင္ ဘာေတြလိုအပ္လဲ part(2)

Customer တစ္ေယာက္သင့္ရဲ့product/brandကို ဝယ္ဖို့ဆိုရင္ ဘာေတြလိုအပ္လဲ part(2) <uni> ဆက္လက္ၿပီး customer တစ္ေယာက္က သင္ရဲ့ product/ brandေတြကိုဝယ္ဖို့ဆိုရင္ ဒုတိယတစ္ခုျဖစ္တဲ့ (2)Ability ဆိုတဲ့ ဝယ္နိုင္သုံးနိုင္ဖို့အေရးႀကီးပါတယ္ ဒီေနရာမွာ ဝယ္နိုင္ဆိုတာက can buy ဆိုတဲ့ customerက ကိုယ့္ရဲ့ productရဲ့ ေစ်းႏွုန္ကို ဝယ္ဖို့ပိုက္ဆံတက္နိုင္ရပါမယ္ ဒီေတာ့ income levelကိုဆိုလိုခ်င္းျဖစ္ပါတယ္ branded … Continue Reading →

strategic

Inflationဆိုတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုဆိုတာ ဘာလဲ

Inflationဆိုတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုဆိုတာ ဘာလဲ <uni> (1)Inflation rateတက္လာရင္ ဘာေတြျဖစ္မလဲ Inflation rateတက္လာၿပီ ဆိုရင္ ကုန္ေစ်းႏွုန္းေတြတက္လာမယ္ ၊လခစားဝန္ထမ္းေတြ ရတဲ့ လစာနဲ႔ ျပန္သုံးရတာေတြ မေလာက္ပဲ ရွိေနတက္တာပါတယ္ ၊ေနာက္ အိမ္ေစ်းေျမေစ်းေတြပိုၿပီးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ဒီအခ်ိန္လူေတြပိုၿပီး က်က္တည္းလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ (2)Inflation rate ဘာေၾကာင့္တက္တာလဲ Inflation rate ဟာလူေတြ ပိုက္ဆံပိုမ်ားမ်ားရလာၿပီး သုံးစြဲတဲ့ အခါSupply and … Continue Reading →

logistic

Stock management and ABC Stock analysis

Stock management and ABC Stock analysis <uni> Distribution လုပ္ငန္းေတြမွာ ပစၥည္းေတြျဖန႔္ျဖဴးတဲ့အခါ ျပည့္တြင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားနိုင္ငံျခားကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝယ္ယူၿပီးျဖန႔္ျဖဴးၾကပါတယ္၊၊ဒီလိုဝယ္ယူတဲ့ အခါ ကိုယ့္ရဲ့ ကဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးေလးကို analysisလုပ္ၿပီး ဝယ္ယူရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိထားဖို့လို့ပါတယ္ မဟုတ္ရင္ ေရာင္းမေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြ အမ်ားႀကီးဝယ္ထားမိကာ ေရာင္မထြက္ပဲ expire ျဖစ္တာတို့ ေငြျမဳပ္ေနတာတို့ျဖစ္နိုင္ၿပီး က္ုယ့္ရဲ့ warehouse ဂိုေထာင္ကလည္း … Continue Reading →

business plan

လက္ေတြ႕က်တဲ့ business planတစ္ခုဆြဲရင္ ဘယ္လိုေတြစဥ္းစားရမလဲ

လက္ေတြ႕က်တဲ့ business planတစ္ခုဆြဲရင္ ဘယ္လိုေတြစဥ္းစားရမလဲ<unicode> Business planဟာ ဆြဲရတာက မခက္ပါဘူး တကယ္လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို့သာခက္တာပါ business planကို သင္တန္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေပးမယ္ တကယ္လက္ေတြ႕က်ေအာင္ ဆြဲနိုင္ဖို့က ခက္ပါတယ္ ဒီလိုbusiness planကို စဥ္းစားတဲ့အခါ (1) ကိုယ့္က ဘာလုပ္ငန္း ဘယ္business industriesထဲ ဝင္မလဲကို အရင္ဆုံးဆုံးျဖတ္ရပါတယ္ ဥပမာ စာေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းလား၊ constructionလား၊ ေဆးဝါးလား၊လၽွပ္စစ္လားစသျဖင့္စဥ္းစားရပါတယ္ … Continue Reading →

marketing

Sales and marketing for Prescription Only Medicine(POM) part(2)

Sales and marketing for Prescription Only Medicine(POM) part(2) POM ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္လိုတဲ့ ေဆးေတြဟာပုံမွန္ OTCေဆးေတြလိုမ်ိဳး mass advertisingေတြသုံးၿပီး ဒီပိုးသတ္ေဆးေတြ ေသာက္ပါဘာညာဆိုၿပီး ေၾကာညာလို့မရပါဘူး လူေတြသိပဲ ဝယ္ေသာက္ရင္ အသတ္အႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ဥပေဒအရလည္း တားျမစ္ထားပါတယ္ ဒီေတာ့ OTေဆးေတြဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးmarketingလုပ္လို့ရလဲဆိုေတာ့ ပထမအေကာင္းဆုံးကေတာ့ MRေတြနဲ႔ personal ဆရာဝန္ေတြစီကိုတိုက္ရိုက္သြားတာကေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္ ၿပီးေတာ့ … Continue Reading →

marketing

Marketing secret ဘာsecretဆိုတာေတြေနာက္လိုက္ေနသူမ်ား

Marketing secret ဘာsecretဆိုတာေတြေနာက္လိုက္ေနသူမ်ား <uni> Marketing ဆိုတာဟာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သင္တန္းေတြရဲ့ ဘာsecret ညာsecretဆိုၿပီးေျပာရင္ ဘာေတြမ်ားထူးျခားတာေတြရမလဲဆိုၿပီး ယုံၾကၿပီး အလိမ္ခံေနၾကတာမ်ားပါတယ္ marketing secret ေတြသုံးၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ companyေတြဆိုၿပီးတခါးမွလည္းမၾကားဖူးေသးပါဘူး ေတြ႕ဖူးတယ္ဆိုရင္ ဒီpostေလးရဲ့commentေလးမွာ ေရးေပးၾကပါ၊၊ Secret ေတြကို ကိုင္ၿပီး brandေတြကို ေဖာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ marketerဆိုတာေတြလည္း မရွိပါဘူး နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံနဲ႔ … Continue Reading →

marketing

Market Penetration Strategy

Market Penetration Strategy <uni> Market penetration strategy ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ့ ရွိၿပီးသား Existing product ကို လက္ရွိေရာင္းေနတဲ့ Existing market မွာပဲပိုၿပီးေရာင္းခ်ဖို့သုံးတဲ့ Strategyအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္၊၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ့ အဓိက sales target ေတြကိုျပည့္မွီေအာင္ စဥ္းစားၾကတဲ့ေနရာေတြမွာ market penetration strategy ကိုလည္း အသုံးျပဳၾကပါတယ္ market … Continue Reading →

marketing

Customer Complaint handling ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

Customer Complaint handling ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ <uni> Complaint handling လုပ္တဲ့အခါ FMCGေတြျဖစ္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ၊လူသုံးကုန္ပစၥည္းေတြကို customer တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္လုပ္ဖို့ခက္ခဲ့ၿပီး channelရဲ့ complaint ေလာက္ပဲ sales managerေတြကေျဖရွင္ၾကပါတယ္၊၊တျခား consumer electricျဖစ္ေတြတဲ့ ဖုန္းေတြ၊computerေတြနဲ႔ B2B လုပ္ငန္းေတြမွာ complaint handlingကအလြန္အေရးႀကီးပါတယ္ ဥပမာ သင္က heavy machineryေတြ၊ စက္႐ုံသုံး … Continue Reading →

Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy <uni> Blue Ocean Strategyဆိုတဲ့ သေဘာတရားဟာ ပုံမွန္ market ထဲမွာcompetitorsေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့အခါ ျပင္းထန္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ေနရၿပီး သူ ေစ်းေလ်ာ့လိုက္၊ ကိုယ္ေစ်းေလ်ာ့လိုက္နဲ႔ price warျဖစ္ၿပီး အကုန္လုံးထိခိုက္ၾကပါတယ္ ဒါကို Red oceanဆိုၿပီး ေခၚေဝၚပါတယ္၊၊ Blue ocean မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုတာက ဒီလိုအျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတဲ့ marketကိုေရွာင္ၿပီး new … Continue Reading →

သင္ခ်မ္းသာဖို့ ဒီ(၃)ခ်က္ရွိဖို့လိုပါတယ္

သင္ခ်မ္းသာဖို့ ဒီ(၃)ခ်က္ရွိဖို့လိုပါတယ္ <uni> လူတိုင္းအားလုံးဟာ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခ်င္ၾကပါတယ္ ဒီလိုခ်မ္းသာဖို့ တခ်ိဳ့လည္းလြယ္လြယ္ရမယ္ထင္ၾကတယ္ ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္တဲ့သေဘာတရားေလးေတြကို နားမလည္ၾကပဲ ျဖတ္လမ္းနည္းေတြရွိၾကမယ္ထင္ၾကပါတယ္၊၊ဒီေတာ့ ရိုးရိုးသားသားခ်မ္းသာဖို့ဆိုရင္ သင့္မွာ (၃)ခ်က္ရွိဖို့လိုပါတယ္၊၊ဒါေတြကေတာ့ (၁)ေငြရွာတက္ရမယ္ ေငြရွာတက္ရမယ္လို့ေျပာတဲ့ ေနရာမွာဒီေနရာမွာ အမ်ားစု ဝန္ထမ္းကို ဆိုလိုခ်င္းျဖစ္ပါတယ္ ဝန္ထမ္းဆိုရင္ကိုယ့္လုပ္ခ လစာကိုရပါမယ္ ဒီလိုရတဲ့ေနရာမွာ မ်ားမ်ားရဖို့အေရးႀကီးပါတယ္ ဒီလိုမ်ားမ်ားရဖို့ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ့ skillေတြ၊knowledgeေတြကို ျဖည့္မွာသာ တျဖည္းျဖည္းရာထူးငယ္ကေနၿပီးေတာ့ ရာထူးႀကီးလာၿပီး လစာလည္းမ်ားလာမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ဒါလိုေငြရွာနိုင္ၿပီဆိုရင္ … Continue Reading →

strategy

စစ္ပြဲမတိုက္မီ ေသခ်ာသုံးသပ္ေလ့လာျခင္

စစ္ပြဲမတိုက္မီ ေသခ်ာသုံးသပ္ေလ့လာျခင္း<Unicode>> “စစ္ေရးဆိုသည္မွာ တိုင္ျပည့္ရပ္တည္ေရး ပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ မျဖစ္မေန ဂ႐ုျပဳသုံးသပ္ျပင္စင္ရေပမည္” လို့ဆြန္းဇူးက သူ႔စစ္ပညာက်မ္း အစမွာပင္ေရးသားခဲ့ပါတယ္၊၊အလားတူ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ငန္းေတြရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနကို အျမဲေလ့လာသုံးသပ္ေနၿပီး ေရရွည္ၾကည့္ကာ ကိုယ္လုပ္ငန္းေတြအျမဲတိုးတက္ေအာင္ႀကံစည္ေနရပါမယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ၿပိဳလဲရင္ ပထမဦးဆုံး အလုပ္ရွင္ေတြရဲ့ မိသားစုေတြ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီး ဒီအလုပ္ေတြကို မွီခိုေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြပါ အခပ္အခဲေတြ ၾကဳံလာမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ စစ္ပြဲမစခင္ မိမိႏွင့္ ရန္သူ ဘယ္သူက … Continue Reading →

digital marketing

Facebook marketingကို 5As customer Journeyနဲ႔ ဘယ္လိုသုံးမလဲ

Facebook marketingကို 5As customer Journeyနဲ႔ ဘယ္လိုသုံးမလဲ <uni>  Marketing 4.0မွာ customer journeyကို Philip Kotlerက 5Asနဲ႔ ေျပာျပထားပါတယ္ ဒီေတာ့ Facebook marketingလုပ္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဒီ5As ကို ဘယ္လိုအသုံးျပဳလဲဆိုတာကို သိသေလာက္ေလး knowledge sharingလုပ္ခ်င္ပါတယ္၊၊5As မွာဆိုရင္ ဘာေတြဘာလဲေတာ့(1)Aware(2)Appeal(3)Ask(4)Act(5)Advocateတိုျဖစ္ၾကပါတယ္၊၊ (1)Aware Awareness ဆိုတဲ့ လူေတြစၿပီးသိေအာင္လုပ္ရမယ့္ အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီေတာ့ Facebook … Continue Reading →

sales management

Second ၊ Third sales မတက္တာ sales manေတြ အျပစ္မဟုတ္ပါ

Second ၊ Third sales မတက္တာ sales manေတြ အျပစ္မဟုတ္ပါ <uni> အေရာင္းေလာကမွာ ဆိုရင္ အေရာင္းသမားေတြက companyအတြက္ေရွ႕ဆုံးကေနၿပီး companyအတြက္ဝင္ေငြရေအာင္ရွာေပေနၾကတဲ့သူေတြဆိုလည္းျဖစ္တယ္ customer ေတြကိုအျမဲထိေတြ႕ေနရၿပီး customerေတြအေၾကာင္းအမ်ားဆုံးသိသူေတြဆိုလည္း မမွားပါဘူး၊၊ အေရာင္းသမားေတြရဲ့အဓိကတာဝန္က ကိုယ့္ရဲ့ သက္ဆိုင္ရာAreaမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ေတြကို sales way planအရပုံမွန္ဝင္ၿပီး လစဥ္ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ targetေတြကို ျပည့္မွီေအာင္ေရာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ေနာက္ ဆိုင္သစ္ေတြလည္ရွာေဖြးေပးရၿပီး ကိုယ္ေရာင္းထားတဲ့ဆိုင္ရဲ့ အေႂကြးcreditေတြပါ … Continue Reading →